દર્શન કરીએ દ્રારકાના ભડકેશ્વર મહાદેવના

August 19, 2019 935

Description

હવે દર્શન કરીએ દ્રારકાના ભડકેશ્વર મહાદેવના. જેમાં દ્રારકા સમુદ્ર કિનારે આવેલા આ મહાદેવના દર્શને શ્રાવણ માસમાં દર્શન કરવા ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટે છે.

Leave Comments