ખેડામાં ડાકોર મંદિરમાં ભગવાનના શસ્ત્રોની પૂજા કરવામાં આવી

October 8, 2019 1190

Description

આજનો દિવસ ખાસ મહત્વનો છે. કારણ કે આજના દિવસે અસત્ય પર સત્યનો વિજય થયો હતો. તો આજના દિવસે જ શસ્ત્ર પુજન પણ કરવામાં આવે છે. ખેડામાં ડાકોર મંદિરમાં ભગવાનના શસ્ત્રોની પૂજા કરવામાં આવી. ડાકોરમાં ભગવાન પાલખીમાં બિરાજમાન થાય છે…અને ઢોલ નગારા સાથે મંદિરની પરંપરા અનુસાર પાલખી સાથે શસ્ત્રોની હાથી ખાના સુધી શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી. અને હાથી ખાનામાં લઇ જઇ શસ્ત્ર પૂજા કરવામાં આવી.

Leave Comments