છોટાઉદેપુરમાં માનવીએ વેર વાળ્યુ દીપડાથી

January 12, 2019 665

Description

‘ખૂન કા બદલા ખૂન મોત કા બદલા મોત’ આવા શબ્દો માનવી વચ્ચેના વેરને સંબોધે છે, પરંતુ છોટાઉદેપુરમાં માનવીએ વેર વાળ્યુ દીપડાથી. શુ છે ઘટના? આવો જાણીએ આ અહેવાલમાં.

Leave Comments