બાપ-દીકરાની જોડીએ સરકારે પાંચ કરોડનો ચૂનો ચોપડ્યો

February 22, 2021 650

Description

સરકારી અનાજ સગેવગે કરી સરકારને પાંચ કરોડનો ચુનો ચોપડવામાં આવ્યો છે. પાલનપુર અને શહેરામાં બાપ-દીકરાની જોડીએ સસ્તા અનાજના જથ્થાને સગેવગે કરીને આશરે પાંચ કરોડનું કૌભાંડ આચર્યું છે. આ આનાજ કૌભાંડ માત્ર આ બે સ્થળો પુરતુ સિમિત નથી.

Leave Comments

News Publisher Detail