ગીર જંગલમાં રહેતા મહંત દેશ દુનિયામાં મતાધિકારને લઇ બન્યા જાણીતા

April 7, 2019 1580

Description

જેમ ગુજરાત નાં ગાઢ જંગલ ગીર નાં સિંહો વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે તેવી જ રીતે મઘ્ય ગીર જંગલમાં રહેતા એક મહંત પણ દેશ દુનિયામાં પોતાના મતાધિકારને લઇ જાણીતા બન્યા છે.

Leave Comments