નવસારીમાં ગીતા રબારીના લોકડાયરામાં ડોલરનો થયો વરસાદ

January 6, 2019 1955

Description

ગુજરાતની ઓળખ બની ચૂકેલા લોકડાયરામાં અનેક વાર રૂપિયાનો વરસાદ થાય છે, તેવું તમે સાંભળ્યું હશે, પણ નવસારીમાં ગૌરક્ષો દ્વારા આયોજીત ગીતા રબારીના લોકડાયરામાં ડોલરનો વરસાદ થયો છે. નવસારીના NRI ની સંખ્યા વધુ હોવાને કારણે જ રૂપિયાની સાથોસાથ ડોલરનો સંગમ પણ ડાયરાની રમઝટમાં જોવા મળ્યો. આ ડાયરામાં અંદાજીત ૧૭ લાખ જેટલી રકમ એકત્ર થઇ હતી, જે ગૌ રક્ષાના કામમાં વપરાશે.

Leave Comments