ડાકોરમાં ગોમતી તળાવમાં પાલિકાની અણઆવડતને કારણે ગંદકી વધી

July 28, 2021 770

Description

ખેડાના સુપ્રુસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોરમાં આવેલા ગોમતી તળાવ હાલ પાલિકાની અણઆવડતને કારણે ગંદકી અને કચરાનો ઢેર બન્યુ છે તો છોટાઉદેપુરનુ રજવાડા સમયનું કુસુમતળાવ પણ સત્તાધિશોના પાપે હાલ ગટરગંગા બન્યુ છે

 

Leave Comments

News Publisher Detail