ગુજરાતમાં વરસાદની હાથ તાળી

July 19, 2019 380

Description

એક તરફ જ્યાં ઉત્તર અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં વરસાદનો કહેર જારી છે, ત્યાં બીજી તરફ ગુજરાતમાં વરસાદ હાથ તાળી આપી જતા મુશ્કેલી સર્જાઈ છે…

Leave Comments