દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં મતગણતરી

November 11, 2020 1505

Description

દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં મતગણતરી કરવામાં આવી. પાલિકા, જિલ્લા પંચાયત, ગ્રામ પંચાયતનું પરિણામ. ચુસ્ત બંદોબસ્તવચ્ચે મતગણતરી ચાલુ છે.

Leave Comments