કોરોના કાળે લાખો લોકોની રોજગારી છીનવી લીધી

July 23, 2021 440

Description

કોરોના કાળે લાખો લોકોની રોજગારી છીનવી લીધી.. અસંખ્ય લોકોને બેકાર બનાવી દીધા.. પરંતુ એવા પણ કેટલાક લોકો છે.. જેમણે કોરોનાની આ આફતને અવસરમાં પલ્ટી નાંખી..

Leave Comments

News Publisher Detail