જૂનાગઢમાં 37 લોકો સામે જાહેરનામાના ભંગ બદલ નોંધાઈ ફરિયાદ

March 26, 2020 1160

Description

જૂનાગઢમાં 37 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જેમાં જાહેરનામાના ભંગ બદલ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. કોરાના વાયરસને લઈ જાહેરનામું બહાર પડાયું છે. તેમાં જિલ્લામાં પોલીસ તંત્ર જાહેરનામાનો અમલ કરાવવા કટિબદ્ધ છે.

 

 

Leave Comments