કચ્છમાં વકીલની હત્યા મામલે 9 સામે ફરિયાદ

September 26, 2020 1055

Description

કચ્છના રાપરમાં વકીલની હત્યા મામલે 9 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઇ.

Leave Comments