ચંદ્રગ્રહણને લઈ સોમનાથ મંદિરમાં તમામ પૂજા તથા આરતી બંધ

July 16, 2019 1880

Description

આજે ખગ્રાસ ચંદ્ર ગ્રહણ છે. ત્યારે શાસ્ત્રોક્ત રીતે ગ્રહણને લઈ સોમનાથ મંદિરમાં કાર્યક્રમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

ગ્રહણનો વેધ બેસે ત્યારથી ગ્રહણના ક્ષય સુધી સોમનાથ મંદિરમાં તમામ પૂજા તથા આરતીના કાર્યો બંધ રહેશે. જોકે મંદિર શ્રદ્ધાળુઓ માટે રાબેતા મુજબ ખુલ્લુ રાખવામાં આવ્યું છે.

પરંતુ ગ્રહણને કારણે બપોરે ચાર વાગ્યા બાદ કોઇ જ પૂજા વિધી મંદિરમાં નહીં થાય. સાંજની આરતી પણ ગ્રહણને કારણે બંધ રાખવામાં આવી છે.

Leave Comments