ગઢડા બેઠક પર ભાજપના આત્મારામ પરમારની જીત

November 10, 2020 1115

Description

ગઢડા બેઠક પર ભાજપની જીત થઈ છે. કોંગ્રેસના મોહન સોલંકીએ હાર સ્વીકારી છે. ભાજપના આત્મારામ પરમારની જીત થઈ છે.

Leave Comments