અબડાસા બેઠક પર ભાજપની જીત

November 10, 2020 1085

Description

અબડાસા બેઠક પર ભાજપની જીત થઈ છે. કોંગ્રેસના શાંતિલાલે હાર સ્વીકારી છે. અપક્ષે કોંગ્રેસની બાજીને બગાડી છે. અબડાસામાં ઈતિહાસ પલટાયેલો જોવા મળ્યો છે.

Leave Comments