બનાસકાંઠાની વાવ તાલુકા પંચાયતમાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ

January 24, 2020 335

Description

બનાસકાંઠાની વાવ તાલુકા પંચાયતમાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવામાં આવ્યો છે. જેમાં વાવના ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોરએ કહ્યું કે, રજૂઆત કરીશ ભાજપના રાજમાં મોટાપાયે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. ઉચ્ચ કક્ષાએ ભ્રષ્ટાચાર અંગે રજૂઆત કરીશ.

 

 

Leave Comments