સુરેન્દ્રનગરના મુળીમાં 15 વિદ્યાર્થીઓ પર અત્યાચારની ઘટના

July 11, 2019 350

Description

સુરેન્દ્રનગરના મુળીમાં વિદ્યાર્થીઓ પર અત્યાચારની ઘટના સામે આવી છે. 15 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષકે માર માર્યાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓને માર મારી રૂમમાં પુરી દીધાનો આક્ષેપ પણ લગાવાઈ રહ્યો છે.

Leave Comments