ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીનો બીજો દિવસ, મગફળી વેચવામાં ખેડૂતો નિરસ

October 27, 2020 485

Description

ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીનો બીજો દિવસ છે. ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવામાં ખેડૂતો નિરસ છે. પ્રથમ દિવસે 247 ખેડૂતોની મગફળી ખરીદાઈ છે. 4442.75 ક્વિંટલ મગફળીની પ્રથમ દિવસે ખરીદી. ટેકા કરતા બજારમાં ભાવ વધુ મળતા નિરસતા જોવા મળી. રૂ.1055ના ભાવે ખેડૂત દીઠ 2500 કિલો ખરીદાશે. ગુજરાતના 4, 70, 379 ખેડૂતોનું રજિસ્ટ્રેશન.

Leave Comments