પાટણ જિલ્લામાં ડોર ટુ ડોર સર્વે અને રસીકરણ કરાયું

May 14, 2021 860

Description

પાટણ જિલ્લામાં વધતા કોરોના કેસ વચ્ચે જિલ્લા તંત્ર દ્વારા કવાયત હાથ ધરાઇ છે. ડોર ટુ ડોર સર્વેથી લઇને રસીકરણ વધારવામાં આવ્યું છે.

Leave Comments

News Publisher Detail