બનાસકાંઠાના દાંતામાં તાડી બનાવતી ગેંગ સક્રીય

January 24, 2020 710

Description

બનાસકાંઠાના દાંતામાં તાડી બનાવતી ગેંગ સક્રીય થઈ છે. જેમાં બિહારથી આવતા લોકો ખજૂરના વૃક્ષને નુકસાન પહોંચાડે છે. ત્યારે બાલારામ વન્ય અભ્યારણ્ય વિસ્તારમાં નુકસાન કર્યું હતું. જેમાં વન અધિકારીઓને કાર્યવાહી મુદ્દે હજુપણ નિંદ્રાધીન છે.

Leave Comments