અમરેલીની મહિલાએ ગુજરાતની લોકપ્રિય ન્યુઝ ચેનલની રંગોળી બનાવી

November 8, 2018 1100

Description

દિવાળી એટલે રંગોનુ પર્વ, પ્રકાશનુ પર્વ. આજે લોકો પોતાના ઘર આંગણે અનેક પ્રકારની રંગોળી બનાવે છે. ત્યારે અમરેલીની એક મહિલાએ ગુજરાતની લોકપ્રિય સંદેશ ન્યુઝ ચેનલની રંગોળી બનાવી છે. સંદેશ ન્યૂઝની આ રંગોળી જોવા માટે આસપાસના લોકો ઉમટી પડ્યા છે. લોકપ્રિયતાને કારણે દિવાળીના આ પાવન પર્વ પર મહિલાએ રંગોળીમાં સંદેશ ન્યૂઝને સ્થાન આપ્યું છે.

Leave Comments