અરવલ્લીના વાતાવરણમાં પલટો, ઉકળાટ વચ્ચે વરસાદથી રાહત

June 30, 2020 695

Description

અરવલ્લીના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. મેઘરજ, માલપુરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. જીતપુર, ઈસરી, રેલ્લાવાડામાં વરસાદ વરસ્યો. ગાજવીજ અને પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો. ઉકળાટ વચ્ચે વરસાદથી રાહત મળી છે.

Leave Comments