ગુજરાતમાં વેક્સિનેશનનું 88 ટકા લક્ષ્ય પૂર્ણ થયુ

January 23, 2021 620

Description

ગુજરાતમાં વેક્સિનેશનનું 88 ટકા લક્ષ્ય પૂર્ણ થયુ છે. જેમાં કોરોના કવચમાં આંધ્ર – કર્ણાટક ટોપ પર છે. તેમાં રસીકરણમાં ભારત દુનિયામાં 8મા ક્રમે છે. તેમજ વસતીના પ્રમાણમાં વેક્સિનમાં અમેરિકા અવ્વલ છે. તથા ભારતમાં 12.97 લાખ લોકોને વેક્સિન અપાઇ છે.
તેમજ ગુજરાતમાં 47 હજાર વૉરિયર્સને રસી અપાઇ છે.

 

Leave Comments

News Publisher Detail