ગુજરાત BJP પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુ વાઘાણી સાથે સંદેશ ન્યૂઝની ખાસ વાતચીત

October 19, 2019 830

Description

ગુજરાત BJP પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુ વાઘાણી સાથે સંદેશ ન્યૂઝની ખાસ વાતચીત

 

 

Leave Comments