કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ દિશા વિહોણુ બન્યુ : BJP પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુ વાઘાણી

October 19, 2019 695

Description

ગુજરાત BJP પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુ વાઘાણી સાથે સંદેશ ન્યૂઝની ખાસ વાતચીત

Leave Comments