ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર ઘટવાની આગાહી

July 27, 2021 215

Description

ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર ઘટવાની આગાહી

રાજ્યમાં આવતીકાલથી છૂટોછવાયો વરસાદ પડશે

બંગાળની ખાડીના લોપ્રેશરની અસર નહીં થાય

ગુજરાતમાં હજુ પણ 28% વરસાદની ઘટ

Leave Comments

News Publisher Detail