સરિતા ગાયકવાડનું ગુજરાત પોલીસમાં પોસ્ટિંગ થયુ

October 24, 2020 4265

Description

સરિતા ગાયકવાડનું ગુજરાત પોલીસમાં પોસ્ટિંગ થયુ છે. જેમાં સરિતા ગાયકવાડની DySP તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તેમ ગૃહમંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાએ ટ્વીટ કર્યું છે. જેમાં ડાંગ એક્સપ્રેસ તરીકે સરિતા ગાયકવાડ ઓળખાય છે.

Leave Comments

News Publisher Detail