MLAના પગાર વધારાનું બિલ રાજ્યપાલ રાખ્યું વિચારણા હેઠળ !

October 12, 2018 1445

Description

ચોમાસુ સત્રમાં પગાર વધારા સહિત કુલ 7 બિલ પસાર કરાયા હતા પરંતુ ગાંધીનગરમાં ધારાસભ્યોના પગાર વધારાનું બિલ હજુ વિચારણા હેઠળ છે. રાજ્યપાલ ઓ.પી. કોહલી દ્વારા હજુ વિચારણા હેઠળ બીલ રખાયું છે. અન્ય વિધેયકો મંજૂર કરાયા છે.

બે વિધેયક રાષ્ટ્રપતિને મોકલાયા છે. પગારવધારાના બિલ અંગે હજુ કોઇ નિર્ણય લેવાયો નથી. આઇપીસી સુધારા વિધેયક,ફ્લેટ અધિનિયમ સુધારા વિધેયકને રાષ્ટ્રપતિને મોકલાયું છે.

Leave Comments