રાજ્યમાં કોરોના વાયરસ ટેસ્ટિંગની સુવિધા નથી: આરોગ્ય કમિશનર

January 30, 2020 2900

Description

કોરોના વાયરસ મુદ્દે આરોગ્ય કમિશનરે નિવેદન આપ્યું છે કે કોરોના વાયરસને લઈને તંત્ર સતર્ક છે. રાજ્યમાં કોરોના વાયરસ ટેસ્ટિંગની સુવિધા નથી. તેમજ સેમ્પલ તપાસ માટે NIV પુના મોકલવામાં આવે છે. તથા કોરોના વાયરસ પગલે કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરાયો છે. જેમાં 300 લોકોએ ચીનથી અત્યાર સુધી સંપર્ક કર્યો છે. તેમજ ચીનથી અત્યાર સુધી 43 લોકો પરત આવ્યા છે.

 

Leave Comments