ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિકાસ દિવસની ઉજવણી

August 7, 2021 350

Description

ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિકાસ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કાર્યક્રમમાં વર્ચ્યુઅલી જોડાયા. કોરોનાકાળમાં પણ વિકાસકામો ચાલુ રહ્યાં છે તેવું અમિત શાહે જણાવ્યું છે.

Leave Comments

News Publisher Detail