મહિલા અનામત મામલે બસપાની રેલી

February 19, 2020 590

Description

મહિલા અનામત મામલે બસપાની રેલી યોજાઇ છે. જેમાં સત્યાગ્રહ છાવણીથી બાબા સાહેબ સ્ટેચ્યુ સુધી રેલી યોજાઇ હતી. તથા અનમાત મહિલાઓના સમર્થન રેલીનું આયોજન કરાયું છે.

 

 

Leave Comments