જમ્મુમાં ડ્રોન હુમલા બાદ ગુજરાતમાં એલર્ટ

July 28, 2021 695

Description

જમ્મુમાં ડ્રોન હુમલા બાદ ગુજરાતમાં એલર્ટ

તમામ નેવલ ઈન્સ્ટોલેશન વિસ્તાર નો ફ્લાયઝોન

3 કિ.મી. પરીધમાં નો ફ્લાયઝોન જાહેર

પૂર્વ મંજૂરી સિવાય ઉડેલા ડ્રોન નાશ કરાશે

Leave Comments

News Publisher Detail