ગુજરાતની 6 મનપાની ચૂંટણીમાં ભાજપની લહેર

February 23, 2021 710

Description

આજે 6 મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીના પરિણામ આવી રહ્યા છે અને 6 મનપાની ચૂંટણીમાં પરિણામો ભાજપ તરફી આવી રહ્યા છે. ગુજરાતની 6 મનપાની ચૂંટણીમાં ભાજપની લહેર છવાઈ ગઈ છે.

 

Leave Comments

News Publisher Detail