જનાદેશ, જપના કાર્યકરોએ જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો

February 23, 2021 665

Description

6 મનપાની ચૂંટણીના ચિત્રો સ્પષ્ટ થાય એ પહેલાં જ ભાજપના કાર્યકરોએ જીતો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.

 

Leave Comments

News Publisher Detail