6 મનપાની ચૂંટણીના પરિણામમાં ભાજપ ઐતિહાસિક જીત તરફ આગળ

February 23, 2021 635

Description

આજે 6 મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીના પરિણામ આવી રહ્યા છે અને 6 મનપાની ચૂંટણીમાં પરિણામો ભાજપ તરફી આવી રહ્યા છે. ત્યારે કહી શકાય કે 6 મનપાની ચૂંટણીનું પરિણામમાં ભાજપ ઐતિહાસિક જીત તરફ આગળ છે.

 

Leave Comments

News Publisher Detail