વોર રૂમ @ 8.30 PM – 03.06.2020

June 4, 2020 1655

Description

આજકાલ કોરોનાની મહામારી જે રીતે વધી રહી છે અને તેના સંક્રમીતના આંકડાઓ જે રીતે સામે આવી રહ્યા છે ત્યારે તેના તમામ અપડેટ્સથી માહિતગાર રહેવું તમારા માટે ખુબ જરૂરી છે. તો જાણો કોરોનાના તમામ અપડેટ્સ.

Leave Comments