અમદાવાદના ન્યૂ રાણીપમાં આવેલ તળાવોની દુર્દશા !

July 21, 2019 890

Description

સંદેશ ન્યુઝની જળસંચય ઝુંબેશમાં આજે વાત કરીશું અમદાવાદના વિકાસશીલ વિસ્તાર એવા ન્યૂ રાણીપ વિશે. અહી તળાવ તો બનાવાયુ છે પણ તળાવની હાલત જોઇને ખરેખર ચિંતા થાય.

Leave Comments