એક પરિવારની જેમણે હાર્દિકની અનામતની રમતમાં સર્વસ્વ ગુમાવ્યુ

March 13, 2019 890

Description

પાટીદાર યુવાનોની લાશ પર ચડીને સત્તાની સીડી પકડનાર હાર્દિકનો ચહેરો હવે ઉઘાડો પડી ગયો છે…ત્યારે વાત કરીએ એવા પરિવારની જેમણે હાર્દિકની અનામતની રમતમાં સર્વસ્વ ગુમાવ્યુ.

Leave Comments