કેન્દ્રએ ઓક્સિજન ઘટથી થયેલા મોતના આંકડા માગ્યા

July 27, 2021 290

Description

કેન્દ્રએ ઓક્સિજન ઘટથી થયેલા મોતના આંકડા માગ્યા
કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યો પાસે માંગ્યા મોતના ડેટા
કેન્દ્ર સરકાર સંસદમાં રજૂ કરશે આંકડા
મોનસૂન સત્રના અંતિમ દિવસે રજૂ કરશે માહિતી

Leave Comments

News Publisher Detail