કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ પેટા ચૂંટણીની 6 બેઠક પર જીતનો દાવો કર્યો

October 19, 2019 1115

Description

6 બેઠક પર પેટાચૂંટણી પહેલા અમિત ચાવડા સાથે ખાસ વાતચીત થઇ છે. જેમાં ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત થઇ છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ પેટા ચૂંટણીની 6 બેઠક પર જીતનો દાવો કર્યો છે.

Leave Comments