કોગ્રેસ દેશ અને ગુજરાતની જનતાના મુદ્દાને લઈને લડી: કોંગી નેતા ઋત્વિજ જોષી

May 24, 2019 1445

Description

કોંગ્રેસ નેતા ઋત્વિજ જોષી સાથે ‘સંદેશ ન્યૂઝ’ની ખાસ વાતચીત થઈ હતી જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સૌ પ્રથમ ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ નેતાઓને અભિનંદન આપીશ. આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી જે રીતે લડી તેમાં તમામ મુદ્દાઓ દેશ અને ગુજરાતની જનતાને જોડાયેલા મુદ્દાઓ હતા.

 

Leave Comments