રામ મંદિરને મંજુરી મળે તો 2 વર્ષમાં મંદિર તૈયાર થઈ શકે : શિલ્પકાર

January 11, 2019 935

Description

રામમંદિર બનાવા ચાલી રહેલી અટકળો વચ્ચે રાજસ્થાન અને અયોધ્યામાં રામમંદિરનુ કામ થઇ રહ્યુ છે.. જો કે મંદિર બનાવવા મંજૂરી મળી નથી.. ત્યારે રામમંદિરના શિલ્પકાર ચંદ્રકાન્ત સોમપુરાએ સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી.

Leave Comments