અમદાવાદમાં અરૂણ જેટલીએ કર્યું મતદાન

April 23, 2019 1280

Description

અમદાવાદમાં અરૂણ જેટલીએ  મતદાન કર્યું ચીમનભાઈ પટેલ ઈન્સ્ટીટ્યુટમાં  મતદાન કર્યું.  ખાનપુરની શાહપુર હિન્દી શાળામાં અડવાણીએ મતદાન કર્યું.

Leave Comments