રાજ્યમાં ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ થઈ

October 27, 2020 245

Description

રાજ્યમાં ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ થઈ ચૂકી છે….પરતું ક્યાંક ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવામાં ખેડૂતોમાં નિરસતા દેખાઈ રહી છે…..

Leave Comments