મોટેરા સ્ટેડીયમ છ મહિનામાં દુનિયાના નકશામાં આવી જશે : નથવાણી

January 11, 2019 485

Description

અમદાવાદના મોટેરામાં દુનિયાનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ આકાર લઈ રહ્યું છે, ત્યારે કેવી રીતે સ્ટેડિયમની કામગીરી ચાલી રહી છે અને જુઓ તેનું અંતિમ સ્વરૂપ.

Leave Comments