‘ધ એક્સિડેન્ટલ પ્રાઈમ મિનિસ્ટરને લઈને NSUIની ચીમકી

December 29, 2018 770

Description

‘ધ એક્સિડેન્ટલ પ્રાઈમ મિનિસ્ટરને લઈને NSUIની ચીમકી
ગુજરાતના સીનેમાઘરોને NSUIની ચીમકી
ગુજરાતમાં ફિલ્મ રિલિઝ ન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી
ફિલ્મ દર્શાવાઈ તો એક્સિડેન્ટ માટે તૈયાર રહેવાની ચીમકી

Leave Comments