અમદાનાદને કર્ણાવતી કરવા મુદ્દે નીતિન પટેલે આપ્યું નિવેદન

November 8, 2018 1190

Description

અમદાવાદને કર્ણાવતી કરવા મુદ્દે રાજકારણ. અમદાવાદને કર્ણાવતી કરવા મુદ્દે ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલે નિવેદન આપ્યું છે. કહ્યું કે સરકારમાં મંજૂરી મેળવવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય. તો સાથે જ ગુલામીના પ્રતીક સ્વરૂપનું નામ બદલાય. કહ્યું આપણી સંસ્કૃતિને છાજે તેવું નામ થાય. સાથે જ આગ્રહ રાખ્યો બધા લોકો તેને આવકારશે.

Leave Comments