અમદાવાદમાં ચપ્પુના ઘા ઝીંકી પ્રેમીનો પ્રેમિકા પર હુમલો

August 8, 2019 1790

Description

તે યુવતિ અને સનકી વચ્ચેના પ્રેમના પુરાવા પણ મળ્યા છે. અને સનકીના ત્રાસની ફરિયાદ પણ મળી. અને પોલીસની નિષ્ક્રીયતા પણ બહાર આવી.

Leave Comments