‘ચાર બંગળીવાળી’ ગીતના ઓરીજીનલ કમ્પોસર સાથે ખાસ વાત

January 5, 2019 3245

Description

મેલબોર્નમાં કાઠિયાવાડી કિંગ તરીકે પ્રખ્યાત અને ‘ચાર બંગડીવાળા ગીત’ના ઓરીજનલ ક્રિએટર કાર્તિક પટેલે ‘સંદેશન્યૂઝ’ સાથે વાતચીત કરતાં કહ્યું કે ‘ચાર બંગડીવાળી’ ગીત મેં લખ્યું હતું અને તેને કિંજલ દવે એ ચોરી કરી. ઑસ્ટ્રેલિયાથી વાત કરતાં કહ્યું કે મને ખુશી છે કે ઇન્ડિયન કોર્ટે મને ન્યાય આપ્યો છે. કિંજલ દવે એ આ ગીતને પોતાના નામે ક્લેમ કર્યો હતો તે ખોટું છે. તમે કોઇનું ગીત કંઇ રીતે ચોરી શકો છો.

Leave Comments