ગુજરાતમાં ધોરણ-12 ની પરીક્ષામાં સૌ પ્રથમ દિવ્યાંગ પરિક્ષાર્થી બનશે કલગી રાવલ

January 25, 2021 800

Description

ઉડાન ભરવા માટે પાંખની જરૂર નથી. માત્ર ઇરાદા હોય તો ગમે તે આકાશમાં ઉડાન ભરી શકાય છે. અને તે સાબિત કરી બતાવ્યુ છે અમદાવાદની પ્રજ્ઞાચક્ષુ કલગી રાવલે.

 

Leave Comments

News Publisher Detail